Aorangi News - March 2008

aorangi news3 mar08HE POROPOROAKITIA KI A RANGIPO METEKINGIE

Te rangatira, e te taonga kia whakatangi atu koe te mamae aroha iwaenganui ia matou. Kua ngaro ake ki te huihuinga o te mano o ngā whetu ite rangi. Ki te po tangotango ki te po kerekere ki te po i oti atu. Hoki atu rā ki te wairua ou kuia me ou koroua i runga ite awa o Whanganui, waitukukiri o te Iwi, waiherunga o ngā maatua tupuna. Me ki te whakatauaki, “Mai te Ka-hui Maunga ki Tangaroa”. Tupoho, Tamaupoko, Hine Ngakau, Ngati Rangi, Ngatiawa - ko koe tena. Haere e hoki atu ki to tātou kaihanga o ēnei mea katoa… haere atu rāIt is with sadness we record the passing of a Trustee, Rangipo MeteKingi who died in January of this year following a short illness. Rangipo wasburied at Christchurch.

Click image to view our APRIL 2008 newsletter PDF - 1.15mb